Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

19/09/2019

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

272 457 297,38 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

272 457 297,38 zł

/ Numer projektu

POIS.03.01.00-00-0053/19-00

/ Nazwa kontraktu

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła
„Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości około 10,5 km

Opis kontraktu

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości około 10,5 km.

Początek odcinka „B” S-19 przyjęto przed węzłem Podgórze, który przecina trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką DW861.Następnie trasa drogi ekspresowej omija kompleks leśny od strony wschodniej, zmienia kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przecina drogę powiatową nr DP 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska tworząc węzeł Nowy Kamień. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, przecina istniejąca drogę nr 19 i tworzy węzeł Kamień, przed którym kończy się odcinek „B”.

Zobacz więcej

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
http://www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
http://www.budimex.com.pl