Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Kontakt

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Kierownik Projektu: Elżbieta Medyńska
tel. (17) 230 27 27
e-mail: emedynska@gddkia.gov.pl

gddkia - logotyo (1)

Inżynier Kontraktu:

SAFEGE Oddział w Polsce
Trzebownisko 22,
36-001 Trzebownisko

Inżynier Kontraktu: Zbigniew Chrobak
tel. (17) 283 94 25
e-mail: biuro.s19@suezpolska.pl       

Safege-logo

Wykonawca:

Budimex S.A.
Trzebownisko 22,
36-001 Trzebownisko

Dyrektor Kontraktu: Wojciech Majdyś
tel.
(17) 742 14 47
e-mail: s19_zadanieB@budimex.pl 

budimex

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
http://www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
http://www.budimex.com.pl