POIS RP GDDKiA FS

Kontakt

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Kierownik Projektu: Elżbieta Medyńska
tel. (17) 230 27 27
e-mail: emedynska@gddkia.gov.pl

gddkia - logotyo (1)

Inżynier Kontraktu:

SAFEGE Oddział w Polsce
Nowy Kamień 26,
36-053 Kamień

Inżynier Kontraktu: Stanisław Leśniak
tel. (17) 772 01 05
e-mail: biuro.s19@suezpolska.pl       

Safege-logo

Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Rzeszowska 91,
36-050 Sokołów Małopolski

Dyrektor Kontraktu: Wojciech Majdyś
tel.
(17) 742 14 47
e-mail: s19_zadanieB@budimex.pl 

budimex

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<