Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Kontrakt, Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami

2. Spotkania z podwykonawcami w roku 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informuje o kolejnych planowanych spotkaniach z podwykonawcami robót na realizowanych kontraktach. Rzeszowski Oddział GDDKiA informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami robót.

Spotkania organizowane będą cyklicznie w ramach tak zwanych "Otwartych Drzwi" w siedzibie Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49c w sali konferencyjnej (pierwsze piętro).

Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców przedstawia się następująco:

 Lp. Data spotkaniaGodzina rozpoczęcia
 1. 01.02.201914:00
 2. 01.03.2019 14:00 
 3. 29.03.201914:00
 4. 26.04.2109 14:00 
 5. 31.05.2019 14:00 
 6. 28.06.2019 14:00 
 7. 26.07.2019 14:00 
 8. 30.08.2019 14:00 
9.27.09.201914:00
10.25.10.201914:00
11.29.11.201914:00
1227.12.201914:00

 

3. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców

PODWYKONAWCY

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót/usługi

Data zgłoszenia podmiotu

Data zatwierdzenia przez KP

Podwykonawcy robót budowlanych

1.

PPHU "LAS-BUD" Mariusz Kępa

Wykonanie kompleksowej wycinku drzew i krzewów

03.12.2019

12.12.2019

2.

ROZBUD Sp. z o.o.

Rozbiórka obiektów mieszkalnych wolnostojących, obiektów gospodarczych i ogrodzeń

03.12.2019

12.12.2019

3.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w RzeszowiePrzebudowa rowów melioracyjnych (bez przepustów) wraz z umocnieniem, przebudowa drenów rolniczych 03.12.201916.12.2019 

4.

BNG TECHNOLOGY Sp. z o.o.Przebudowa sieci gazowych W/C i Ś/C09.12.201920.12.2019
5.Guzik Piotr ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY DREW-MIXKompleksowe przeniesienie kapliczki w miejscowości Jeżowe wraz z elementami towarzyszącymi (mała architektura) zgodnie z koncepcją09.12.201920.12.2019
6.BETON SYSTEM SP. Z O.O. SP.K.Ulepszenie warstw nasypu i wykonanie wartsw konstrukcyjnych i wartsw podłoża20.12.201930.12.2019

Usługodawcy

1.

Konsorcjum firm: Mp Sp. z o.o. (Lider) oraz Arcadis Sp. z o.o. (Partner)

Usługi projektowe

18.09.2018

nd.

2.

Instytut Konstrukcyjno-Badawczy Geocontrol Sp. z o.o.

Wykonanie wierceń, badań geologicznych i geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznej , geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej

12.10.2018

nd.

3.

"GEOMIND Robert Wańczyk"

Inwentaryzacja przyrodnicza na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obliczenia GIS,

Dane wyjściowe do raportu OOŚ w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,

12.10.2018

 

12.03.2019

nd.

4.

MPRB Sp. z o.o.

1. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, uzyskanie zgód, pozwoleń, decyzji itp.

2. Wykonanie projektu zieleni oraz projektu konstrukcji nawierzchni, Wykonanie Projektu budowlanego oraz wykonawczego branży drogowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko

16.10.2018

 

05.02.2019

 

 

nd.

5.

Biuro Biuro Projektowe EMPSAŁ,

Pracownia Systemów Alarmów i Łączności Edward Mieduniecki
Opracowanie PB i PW przebudowy i budowy sieci telekomunikacyjnych, opracowanie PB i PW budowy kanału technologicznego wraz z kablem światłowodowym, Opracowanie PB i PW Systemu Zarządzania Ruchem, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza26.10.2018nd.

6.

OPTIMA BG Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)31.10.2018nd.

7.

MODELAB Bartosz Chuderski

Wykonanie pomiarów ruchu i opracowanie analizy i prognozy ruchu03.12.2018nd.

8.

MP INFRA Sp. z o.o

Opracowanie Projektu Budowlanego Wstępnego oraz wykonanie kompletnej dokumentacji w tym PB Inwestycji, uzyskanie decyzji administracyjnej o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej , Projektu Wykonawczego  w zakresie branży elektroenergetycznej05.02.2019nd.

9.

MP-MOSTY Sp. z o.o. 

Opracowanie Planu działań ratowniczych.05.02.2019nd.

10.

POL MIEDŹ TRANS
Sp. z o.o. 

Usługi transportowe - transport kolejowy kruszywa02.09.2019nd.

11.

TRANSPLAN

Usługa wynajmu ŁADOWARKI LIEBHERR 566-łyżka 5m304.10.2019nd.

12.

F.H.U STANISŁAW ŁACH

Przewóz drogowy towarów06.11.2019nd.

13.

S.C. AUTO-LAND

Przewóz drogowy towarów06.11.2019nd.

14.

MENTOR CONSULTING Sp zo.o.

Usługa pełnienia nadzoru przyrodniczego13.11.2019nd.

15.

F.T.U TRANSBUILD Sławomir Sypień

Transport kruszywa 0 - 31,5 ,Budy-Górno (plac składowy)29.11.2019nd.
16.

FPHU BETMAR Marek Miazga

Transport kruszywa 0 - 31,5 ,Budy-Górno (plac składowy)29.11.2019nd.
17.FHU RZUSTANTransport kruszywa 0 - 31,5 ,Budy-Górno (plac składowy)29.11.2019nd.
18."STASZEK" Firma Przewozowa Stanisław WykaUsługi przewozu drogowego towarów29.11.2019nd.
19.TRANSPLAN SP. Z O.O.Usługi przewozu drogowego towarów29.11.2019nd.
20.FHU MAX-POL PAWEŁ MROŻEKTransport samochodowy kruszywa23.01.2020nd.
21.GEODETA SP. Z O.O. SP.KKompleksowa obsługa geodezyjna29.11.2019nd.
22.TRANS-MIKE Michał UrbanowskiUsługi przewozu drogowego towarów30.01.2020nd.
23.Beton System Sp. z o.o. Sp.KZmieszanie mobilnym węzłem betoniarskim o wydajności 320 ton na godzinę, ze składników dostarczonych przez Wykonawcę mieszanki związane spoiwem hydraulicznym i je udostępnić Wykonawcy30.01.2020nd.
24.CORE GROUP SP. Z O.O.Usługi przewozu drogowego towarów04.02.2020nd.
25.CONTSPOL LCCG SP. Z o.o. Sp. KPrzewóz drogowy towarów05.02.2020nd.

Dostawcy

1.

Kopalnia granitu Kamienna Góra -Celiny sp. Z o.o.

Dostawa kruszywa drobnego i kruszywa grubego

05.10.2018

nd.

2.

Kopalnia Dolomitu S.A. w Sandomierzu

Dostawa mieszanek z podbudowy zasadniczej

06.03.2019

nd.

3.

Rettenmaier Polska Sp. z o.o.

Dostawa dodatków stabilizujących lepiszcza asfaltowe- Viatop Premium

07.05.2019

nd.

4.

Patch Polska Sp. z o.o., Sp. K

Dostawa środka adhezyjnego Stardope 130 P

26.06.2019

nd.

5.Ola International Sp. z o.o.Dostawa środka Amdor 1026.06.2019nd.
6.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.Dostawa kruszywa grubego- grys 2/5, 5/8, 8/11 AMFIBOLIT02.09.2019nd.
7.ThyssenKrupp Materials Poland S.ADostawa prefabrykowanych zbrojeń konstrukcji budownictwa mostowego15.09.2019nd.
8.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.Dostawa kruszywa20.12.2019nd.

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
http://www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
http://www.budimex.com.pl