POIS RP GDDKiA FS

Kontrakt,Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami

2. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców

PODWYKONAWCY

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót/usługi

Data zgłoszenia podmiotu

Data zatwierdzenia przez KP

Podwykonawcy robót budowlanych

1.

PPHU "LAS-BUD" Mariusz Kępa

Wykonanie kompleksowej wycinku drzew i krzewów

03.12.2019

12.12.2019

2.

ROZBUD Sp. z o.o.

Rozbiórka obiektów mieszkalnych wolnostojących, obiektów gospodarczych i ogrodzeń

03.12.2019

12.12.2019

3.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w RzeszowiePrzebudowa rowów melioracyjnych (bez przepustów) wraz z umocnieniem, przebudowa drenów rolniczych 03.12.201916.12.2019 

4.

BNG TECHNOLOGY Sp. z o.o.Przebudowa sieci gazowych W/C i Ś/C09.12.201920.12.2019
5.Guzik Piotr ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY DREW-MIXKompleksowe przeniesienie kapliczki w miejscowości Jeżowe wraz z elementami towarzyszącymi (mała architektura) zgodnie z koncepcją09.12.201920.12.2019
6.BETON SYSTEM SP. Z O.O. SP.K.Ulepszenie warstw nasypu i wykonanie wartsw konstrukcyjnych i wartsw podłoża20.12.201930.12.2019
7.TARASEK SPRZĘT 2 SP. Z O.O.Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich20.12.2011930.12.2019
8.HAD BAU Przedsiębiorstwo inżynieryjno-Budowlane Kamil HadałaMontaż przepustów drogowych, melioracyjnych oraz tymczasowych05.03.202027.03.2020
9.MIXEL Firma Elektryczna Kowalski TomaszBudowa zasilania infrastruktury drogowej, przebudowa i budowa sieci Nn I Sn oraz budowa przepustów rezerwowych05.03.202026.03.2020
10.AARSLEFF Sp.z o.o.Wykonanie posadowienia (pale prefabrykowane)dla obiektów inżynierskich 17PZM,17.1PZM, 17.2PZM,29PZŚd,18PZM,30.1MD wraz z dostawą i rozładunkiem materiału, sporządzeniem projektów technologicznych i próbnym obciążaniem.18.02.202030.03.2020
11.INSTAL-MAT SP. z o.o. Sp.KPrzebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, a także budowa kanału technologicznego oraz kabli światłowodowych23.03.202007.04.2020
12.MOSTY RZESZÓW SP. Z O.O.Wykonanie robót zbrojarskich n obiektach WD32, PZŚg33, WD34, WD35,PZM21, PZM2209.04.202020.04.2020
13.ViaCon Construction Sp. Z o.o.Montaż konstrukcji ocynkowanej na przygotowanym podłożu -obiet 35.2, 40.1,40.208.04.202006.05.2020
14.Firma Handlowa „KOTPOL ” Zofia KotWykonanie wykopów pod obiekty inżynierskie06.04.202020.04.2020
15.MAG-MAR Sp. Z o.o.Wykonanie robót cieślarskich i wykończeniowych na obiektach inżynierskich 32 WD,33 PZŚg, 34WD,21PZM, 35WD,22PZM28.04.202008.05.2020
16.MOSTAR SP. Z O.O.Wykonanie prac polegających na rozkuwaniu głowic pali prefabrykowanych na obiektach inżynierskich 17 PZM , 17.1 PZM, 17.2 PZM, 29PZŚd, 18 PZM, 30.1 MD na potrzeby zadania inwestycyjnego.09.04.202020.04.2020
17.KONSORCJUM: TELWAY Sp. z o.o.(lider); CAT Traffic Sp. z o.o.;  P.H.U”TELSAT” Grzegorz Kawka;  Trax Elektonik A. Moryc, M. Tomecki, L.TuszyńskiDostawa i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przygotowaniem projektu technologicznego06.04.202020.04.2020
18.Konsorcjum firm- BSC Construcction Sp. Z o.o. i Solgeo ND Przemysław Losert,Montaż stalowych konstrukcji MultiPlate 200x55 typ VN 10,-OBIEKT 35.2,40.1,40.2.21.04.202021.05.2020
19.MENARD Sp. zo.o.Wykonanie wzmocnienia pod fundamentami obiektu oraz wykonanie wzmocnienia na dojazdach do obiektów19.05.202001.06.2020

Usługodawcy

1.

Konsorcjum firm: Mp Sp. z o.o. (Lider) oraz Arcadis Sp. z o.o. (Partner)

Usługi projektowe

18.09.2018

nd.

2.

Instytut Konstrukcyjno-Badawczy Geocontrol Sp. z o.o.

Wykonanie wierceń, badań geologicznych i geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznej , geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej

12.10.2018

nd.

3.

"GEOMIND Robert Wańczyk"

Inwentaryzacja przyrodnicza na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obliczenia GIS,

Dane wyjściowe do raportu OOŚ w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,

12.10.2018

 

12.03.2019

nd.

4.

MPRB Sp. z o.o.

1. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, uzyskanie zgód, pozwoleń, decyzji itp.

2. Wykonanie projektu zieleni oraz projektu konstrukcji nawierzchni, Wykonanie Projektu budowlanego oraz wykonawczego branży drogowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko

16.10.2018

 

05.02.2019

 

 

nd.

5.

Biuro Biuro Projektowe EMPSAŁ,

Pracownia Systemów Alarmów i Łączności Edward Mieduniecki
Opracowanie PB i PW przebudowy i budowy sieci telekomunikacyjnych, opracowanie PB i PW budowy kanału technologicznego wraz z kablem światłowodowym, Opracowanie PB i PW Systemu Zarządzania Ruchem, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza26.10.2018nd.

6.

OPTIMA BG Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)31.10.2018nd.

7.

MODELAB Bartosz Chuderski

Wykonanie pomiarów ruchu i opracowanie analizy i prognozy ruchu03.12.2018nd.

8.

MP INFRA Sp. z o.o

Opracowanie Projektu Budowlanego Wstępnego oraz wykonanie kompletnej dokumentacji w tym PB Inwestycji, uzyskanie decyzji administracyjnej o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej , Projektu Wykonawczego  w zakresie branży elektroenergetycznej05.02.2019nd.

9.

MP-MOSTY Sp. z o.o. 

Opracowanie Planu działań ratowniczych.05.02.2019nd.

10.

POL MIEDŹ TRANS
Sp. z o.o. 

Usługi transportowe - transport kolejowy kruszywa02.09.2019nd.

11.

TRANSPLAN

Usługa wynajmu ŁADOWARKI LIEBHERR 566-łyżka 5m304.10.2019nd.

12.

F.H.U STANISŁAW ŁACH

Przewóz drogowy towarów06.11.2019nd.

13.

S.C. AUTO-LAND

Przewóz drogowy towarów06.11.2019nd.

14.

MENTOR CONSULTING Sp zo.o.

Usługa pełnienia nadzoru przyrodniczego13.11.2019nd.

15.

F.T.U TRANSBUILD Sławomir Sypień

Transport kruszywa 0 - 31,5 ,Budy-Górno (plac składowy)29.11.2019nd.
16.

FPHU BETMAR Marek Miazga

Transport kruszywa 0 - 31,5 ,Budy-Górno (plac składowy)29.11.2019nd.
17.FHU RZUSTANTransport kruszywa 0 - 31,5 ,Budy-Górno (plac składowy)29.11.2019nd.
18."STASZEK" Firma Przewozowa Stanisław WykaUsługi przewozu drogowego towarów29.11.2019nd.
19.TRANSPLAN SP. Z O.O.Usługi przewozu drogowego towarów29.11.2019nd.
20.FHU MAX-POL PAWEŁ MROŻEKTransport samochodowy kruszywa23.01.2020nd.
21.GEODETA SP. Z O.O. SP.KKompleksowa obsługa geodezyjna29.11.2019nd.
22.TRANS-MIKE Michał UrbanowskiUsługi przewozu drogowego towarów30.01.2020nd.
23.Beton System Sp. z o.o. Sp.KZmieszanie mobilnym węzłem betoniarskim o wydajności 320 ton na godzinę, ze składników dostarczonych przez Wykonawcę mieszanki związane spoiwem hydraulicznym i je udostępnić Wykonawcy30.01.2020nd.
24.CORE GROUP SP. Z O.O.Usługi przewozu drogowego towarów04.02.2020nd.
25.CONTSPOL LCCG SP. Z o.o. Sp. KPrzewóz drogowy towarów05.02.2020nd.
26.Usługi Żurawiem Samochodowym Macander KrzysztofUsługa sprzętowa żurawiem samochodowym04.02.2020nd.
27.Firma Budowlano-Remontowa AGBUD Agata PolakWynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (dźwigi)04.02.2020nd.
28.Dariusz Swatek SWATTRANS (dalszy Podwykonawca dla firm: TRANSPLAN SP. ZO.O. CORE GROUP SP. ZO.O.)Usługi przewozu drogowego towarów18.02.2020nd.
29.Ggroup Adrian Gogolewski ( dalszy Podwykonawca dla firm: TRANSPLAN SP. ZO.O. CORE GROUP SP. ZO.O.)Usługi przewozu drogowego towarów18.02.2020nd.
30.MAT-RiK S.C. K.Mateja R. MatejaKompleksowe wdrożenie, utrzymaniu i demontażu urządzeń Tymczasowej Organizacji Ruchu17.02.2020nd.
31.TG SECURITY POLSKA SP. Z O.O.Świadczenie usługi ochrony28.02.2020nd.
32.P.U.TRANS -USŁUGI Eugeniusz RzeszutekWynajem sprzętu budowlanego(koparko-ładowarka, koparka kołowa)03.03.2020nd.
33.TRASTAL  Jan Tracz, Krystian Tracz Sp. c.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą (Dźwigi)04.03.2020nd.
34.ATUT -RENTAL SP. Z O.O.Wynajem drobnego sprzętu budowlanego04.03.2020nd.
35.ROTO-POLSKA SP. Z O.O.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą04.03.2020nd.
36.REMIRENT S.A.Wynajem drobnego sprzętu budowlanego06.03.2020nd.
37.M&R Logistic Sp. z o.o.Transport kruszywa 0 - 31,5 ,Budy-Górno (plac składowy)06.04.2020nd.
38.METRIS SP. Z O.Wykonanie projektu próbnego obciążenia pali, przygotowanie głowic pala do wykonania prób, montaż stanowisk próbnych obciążeń, sporządzenie raportów z wykonywanych badań14.04.2020nd.
39.Hardbet Łukasz MiazgaZapewnienie sprzętu budowlanego wraz z obsługą: HDS 11 ton i usługa koparko - ładowarką23.04.2020nd.
40.KUBIKUS II SP. ZO.O. SP. K.Usługa łądowarką 4,5-5 m3 wraz z usługą operatora21.04.2020nd.
41.P.U. TRANSKOPUsługa najmu samochodu 6x6 (2 szt)07.05.2020nd.
42.DKN BRAMYUsługa najmu koparki kołowej07.05.2020nd.
43.Buczek Tomasz Firma Usługowo-Remontowo-BudowlanaUsługi sprzętowe traktorem 105 km27.05.2020nd.
44.Budospych S.C Janusz Lelek, Grzegorz SojaWynajem koparki kołowej29.05.2020nd.
45.HDS TRANSPROT GRZEGORZ NIEZGODAUsługi przewozu drogowego towarów02.06.2020nd.
46.DKN BRAMY Krystian KoziołUsługa zapewnienia sprzętu budowlanego04.06.2020nd.

Dostawcy

1.

Kopalnia granitu Kamienna Góra -Celiny sp. Z o.o.

Dostawa kruszywa drobnego i kruszywa grubego

05.10.2018

nd.

2.

Kopalnia Dolomitu S.A. w Sandomierzu

Dostawa mieszanek z podbudowy zasadniczej

06.03.2019

nd.

3.

Rettenmaier Polska Sp. z o.o.

Dostawa dodatków stabilizujących lepiszcza asfaltowe- Viatop Premium

07.05.2019

nd.

4.

Patch Polska Sp. z o.o., Sp. K

Dostawa środka adhezyjnego Stardope 130 P

26.06.2019

nd.

5.Ola International Sp. z o.o.Dostawa środka Amdor 1026.06.2019nd.
6.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.Dostawa kruszywa grubego- grys 2/5, 5/8, 8/11 AMFIBOLIT02.09.2019nd.
7.ThyssenKrupp Materials Poland S.ADostawa prefabrykowanych zbrojeń konstrukcji budownictwa mostowego15.09.2019nd.
8.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.Dostawa kruszywa20.12.2019nd.
9.ART.-WIK Sp. z o.o.Dostawa kruszywa naturalnego/łamanego (piasek nasypowy, pospółka)19.02.2020nd.
10.Firma Handlowo-Usługowa Stanisław ŁachFirma Handlowo-Usługowa Stanisław Łach17.02.2020nd.
11.Tartak-Górno Krudysz Tomasz i wspólnicy Sp.jDostawa wyrobów tartacznych (paliki, deski)02.03.2020nd.
12.Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S.A. w KielcachDostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych(PZM 19-20)16.03.2020nd.
13.Przedsiębiorstwo elementów budowalanych "FABET"S.A.Dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych (PZM21-22)16.03.2020nd.
14.DMP INDUSTRY SP. ZO.O. SP.K.A.Dostawa rury izolowanej  SMLS17.03.2020nd.
15.Przedsiębiorstwo Podukcyjno-Handlowo-Uslugowe „LATOCH FIRMA” Stanisław LatochDostawa kruszywa hydrotechnicznego 100-300 z dowozem i rozładunkiem23.03.2020nd.
16.ViaCon Polska Sp. Z o.o.Dostawa konstrukcji ocynkowanej wraz z transportem na budowę i zabezpieczenie farbą antykorozyjną30.03.2020nd.
17.ANKRA SP. ZO.O.Dostawa prefabrykowanych polimero- betonowych desek gzymsowych14.04.2020nd.
18.LHOIST Bukowa Sp. Z o.o.Dostawa Proviacal  ST, LB30C, LB 5021.04.2020nd.
19.STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp. J.Dostawa betonu21.04.2020nd.
20.

Przedsiębiorstwo "FERRBUD"Sp. z o.o. 

Dalszy dostawca:

Sprzedaż materiałów do kanalizacji deszczowej , sanitarnej oraz sieci wodociągowej

17.03.2020

(aneks nr 1 -21.04.2020)
nd.
21.WYBUDOWANI24.PLDostawa płyty drogowej typu MON 300x150x15 z dowozem i rozładunkiem07.05.2020nd.
22.Firma Handlowa "SMĘTEK" Zdzisława SmętekDostawa sklejki zwykłej nierecyklingowej topolowej i sklejki brzozwej do betonu architektonicznego07.05.2020nd.
23.HABA-BETON JOHANN BARTLECHNER Sp.zo.o.dostawa betonu DN 800,900,1000,1100,1200,1800 I środka poślizgowego11.05.2020nd.
24.PLASTIMEX SP. Z O.O.Dostawy rur PP SN 801.06.2020nd.
25.IMPACT SP.Z O.O.Dostawa kotew mostowych systemowych na obiekty inżynierskie05.06.2020nd.

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<