Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Obiekty

Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Objaśnienia oznaczeń obiektów:
WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej
WD - wiadukt w ciągu drogi publicznej
MD – most drogowy
PZŚg - przejście górne dla średnich zwierząt
PZŚd – przejście dolne dla średnich zwierząt
PZM – przejście dla zwierząt małych (zintegrowane z ciekiem)
 
Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich (w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)
 

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany

Kilometraż

(wg DŚU i Koncepcji Programowej)

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywana szerokość

całkowita przęseł [m]

1

2

3

4

5

1

27WS

34+380

431+206

77,0m

29,3m

2

28WS

34+670

431+502

13,9m

30,0m

3

17PZM

35+141

431+965

150,47m

26,2m

4

17.1PZM

35+141

431+936

149,61m

7,85m

5

17.2PZM

35+141

431+965

153,47m

7,85m

6

29PZŚd

36+050

432+887

18,5m

28m

7

18PZM

36+715

433+551

24,7m

26,4m

8

30.1MD

37+655

434+351

12,8m

12,1m

9

30WS

37+480

434+315

18,5m

29,2m

10

31WS

38+940

435+767

24,5m

26,4m

11

32WD

39+965

436+809

49m (*)

10,6m

12

33PZŚg

40+792

437+639

66,4m (*)

34,2m

13

34WD

41+828

438+673

49m (*)

12,8m

14

35WD

42+591

439+436

55m (*)

10,6m

 

Przepusty dla celów ekologicznych

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt i obiektów dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

 

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany kilometraż wg. Koncepcji Programowej i DŚU

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywany przekrój poprzeczny

1

2

3

4

5

1

16 PZM

430+441

(wg. DŚU: 33+600)

 

33,7m

2,0 x 2,2m

2

19 PZM

434+596

(wg. DŚU: 37+752)

 

42,5m

5,00 x 2,95 m

3

20 PZM

436+421

(wg. DŚU: 39+578)

 

30,5m

5,00 x 2,85 m

4

21 PZM

438+264

(wg. DŚU: 41+423)

 

26,9m

4,00 x 2,64 m

5

22 PZM

440+324

(wg. DŚU: 43+485)

 

25,9m

4,00 x 2,72 m

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
http://www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
http://www.budimex.com.pl