POIS RP GDDKiA FS
Środa, 08/01/2020

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 08.01.2020 r. Wojewoda Podkarpacki zamieścił Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko – Sokołów Małopolski na odcinku od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła), od km 430+300,00 do km 440+635,00, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w terminie 30 dni tj od 08.01.2020 r. do dnia 06.02.2020 r. w Wydziale Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, V piętro, pok. 564, w godz. 9:30-14:00 w dniach pracy urzędu.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<