POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 19/10/2018

Podpisanie umowy na budowę odcinka drogi S19 Podgórze – Kamień

W dniu 09.08.2018 r. podpisano Umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) długości ok. 10,5 km. Odcinek zrealizuje firma Budimex za kwotę brutto 333 520 613,12 zł w terminie 34 miesięcy. Do okresu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj od 15 grudnia to 15 marca. Zadaniem Wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj” będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<