POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 19/10/2018

Podpisanie umowy z Konsultantem

W dniu 10.08.2018 r. w siedzibie GDDKiA Rzeszowie podpisano umowę z Konsultantem, firmą Safege S.A.S . Zadaniem Konsultanta będzie pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:

Kontrakt 1 "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Podgórze (bez węzła) o długości około 11,5 km”;

Kontrakt 2 "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o długości około 10,5 km”

Konsultant będzie pełnił funkcję Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w Warunkach Kontraktu, jak również będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<