POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

W m-cu styczniu 2021 r. Wykonawca realizował następujące prace:

 

Roboty drogowe

Droga ekspresowa S-19

 • Wykop
 • Nasyp

 

Roboty mostowe

Obiekt 17 PZM

 • Montaż desek gzymsowych ustroju nośnego jezdnia lewa

 

Obiekt 17.1 PZM

 • Rozpoczęcie montażu deskowania ścianki zaplecznej P1
 • Rozpoczęcie montażu deskowania poprzecznic etap I
 • Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej P8
 • Zbrojenie poprzecznic
 • Montaż deskowania poprzecznic P2-P7 etap I
 • Montaż zbrojenia poprzecznic P2-P5 etap I
 • Betonowanie ścianki zaplecznej P8

 

Obiekt 17.2 PZM

 • Montaż zbrojenia ścianki zapleczej P1 i P8
 • Przygotowanie platformy poprzecznic
 • Zbrojenie poprzecznic P2-P7

 

Obiekt 18 PZM

 • Montaż szalunków ścianki zapleczej P1 i P2
 • Betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P2

 

Obiekt 20 PZM

 • Montaż zbrojenia i deskowania fundamentów skrzydeł wlotu
 • Montaż zbrojenia i deskowania wylotu

 

Obiekt 22 PZM

 • Zbrojenie skrzydeł wylotu
 • Betonowanie ścian skrzydeł wylotu
 • Montaż zbrojenia i deskowania wlotu

 

Obiekt 27 WS                                                          

 • Montaż kolektora odwodnienia

 

Obiekt 31 WS

 • Montaż zbrojenia i deskowania  ścianki zaplecznej
 • Montaż deskowania ścianek zaplecznych P1L, P2L
 • Betonowanie ścianki zaplecznej P2L

 

Obiekt 32 WD

 • Montaż desek gzymsowych ustroju nośnego

 

Obiekt 33 PZŚg

 • Rozpoczęcie montażu zbrojenia i deskowania ustroju nośnego
 • Deskowanie poprzecznic jezdni prawej

 

Obiekt 34 WD

 • Zbrojenie stref zakotwień
 • Iniekcja kanałów kablowych

 

Roboty branżowe

 

Branża sanitarna

 • Montaż studni wpadowej
 • Montaż przykanalików rura DN200
 • Montaż kanału DN300, DN400, DN500, DN1000
 • Zbiornik retencyjny ZB8 – wykopy, montaż rur drenarskich
 • Montaż 3 studni kaskadowych przy obiekcie 27

 

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe GDDKiA: układanie rury RHDPEp 125/7,1; układanie rury RHDPEp 160/9,1
 • Wykopy pod kabel oświetlenia drogowego
 • Oświetlenie drogowe OS II: układanie rury RHDPEp 110/6,3; układanie kabla YKXSżo 5x25 mm²
 • Oświetlenie drogowe OS I: układanie kabla YKXSżo 5x25 mm²; układanie kabla YKXSżo 5x16 mm²
 • Oświetlenie drogowe OS III: układanie kabla YKXSżo 5x16 mm²

 

Branża melioracyjna

 • RM 44 ubezpieczenie rowu kiszka faszynowa
 • RM 44 + RM43 konserwacja rowu
 • RM 45, RM46, RZ 47 rzeka Rudnia: umocnienie rowu kiszka faszynowa + wylot drenarski
 • RM 43 umocnienie rowu kiszka + wylot

 

Branża telekomunikacyjna

 • kanał technologiczny: układanie rurociągu między studniami nr: KT61 i KT62; układanie rurociągu między studniami nr: KT62 i KT63; układanie rurociągu między studniami nr: KT65 i KT66; posadowienie studni kablowej nr: KT20, KT21 i KT22; układanie rurociągu między studniami nr: KT20 i KT21

                                                                                                                                                                                            

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<