POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

W m-cu październiku 2021 r. Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży drogowej Wykonawca realizował następujące prace:

 • Układanie podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchniach utwardzonych przeznaczone na utrzymanie S-19
 • Powierzchniowe podwójne utrwalenie powierzchni utwardzonych przeznaczonych na utrzymanie S-19
 • Układanie warstwy wiążącej z AC16W na drogach o KR1
 • Układanie warstwy ścieralnej na drogach o KR1
 • Wykonanie poboczy z kruszywa
 • Oznakowanie poziome
 • Wykonanie ogrodzeń i bram wjazdowych
 • Połączenie ogrodzeń z obiektami mostowymi
 • Roboty wykończeniowe przy budowie ogrodzeń S19
 • Umocnienie skarp płytami ażurowymi
 • Zieleń drogowa - trawniki oraz nasadzenia
 • Zjazdy gospodarcze
 • Usuwanie usterek
 • Prace porządkowe

 

Roboty mostowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

 

Obiekt 16 PZM

 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 17 PZM

 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych
 • Przygotowanie powierzchni podpór i ustroju nośnego pod odbiory
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 17.1 PZM

 • Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego i podpór pod odbiory
 • Wykonanie korytek odwodnieniowych pod obiektem P1, P8
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 17.2 PZM

 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych
 • Przygotowanie powierzchni podpór i ustroju nośnego pod odbiory
 • Wykonanie korytek odwodnieniowych pod obiektem P1, P8
 • Wykonanie korytka skarpowego za krawężnikiem zanikającym P8
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 18 PZM

 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 19 PZM

 • Prace wykończeniowe
 • Wykonanie rozsączeń z korytek muldowych
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 20 PZM

 • Prace wykończeniowe
 • Wykonanie rozsączeń z korytek muldowych
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 21 PZM

 • Prace wykończeniowe - wklejanie korków
 • Wykonanie rozsączeń z korytek muldowych
 • Montaż balustrad przy schodach naskarpowych
 • Zakończenie obrukowań
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 22 PZM

 • Prace wykończeniowe - wklejanie korków
 • Wykonanie rozsączeń z korytek muldowych
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 27 WS

 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 28 WS

 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 29 PZŚd

 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 30 WS

 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 30.1 MD

 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 31 WS

 • Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego i podpór pod odbiory
 • Wymiana łożysk
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 32 WD

 • Wykonanie rozsączeń z korytek muldowych
 • Wykonanie izolacjo-nawierzchni na gzymsach murów oporowych
 • Zakończenie obrukowań obiektu
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 33 PZŚg

 • Prace wykończeniowe
 • Wykonanie rozsączeń z korytek muldowych
 • Wykonywanie humusowania najść
 • Wykonanie izolacjo-nawierzchni na gzymsach murów oporowych
 • Zakończenie obrukowań obiektu
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 34 WD

 • Wykonanie rozsączeń z korytek muldowych
 • Wykonanie izolacjo-nawierzchni na gzymsach murów oporowych
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Obiekt 35 WD

 • Wykonanie izolacjo-nawierzchni na gzymsach murów oporowych
 • Prace wykończeniowe, usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Roboty branżowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach pozostałych branż Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża sanitarna

 • Wykopy pod zbiornik ZB20 w km 440+500
 • Umocnienie zbiornika ZB20 w km 440+500
 • Prace porządkowe na zbiorniku ZB20 w km 440+500

Branża elektroenergetyczna

 • Montaż i podłączanie złączy kablowych (zasilanie Ez1, Ez4)
 • Podłączanie kabli we wnękach słupów oświetleniowych
 • Pomiary linii kablowych nN dla urządzeń zasilania infrastruktury drogowej oraz oświetlenia drogowego
 • Montaż opraw oświetleniowych dla oświetlenia
 • Przeprowadzanie kabli zasilających do urządzeń SZR
 • Prace wykończeniowe przy oświetleniu pompowni P3, P4, P5
 • Prace wykończeniowe przy zasilaniu infrastruktury drogowej - montaż agregatu prądotwórczego

Branża melioracyjna

 • Umocnienie RZ35 w km 434+350
 • Usunięcie usterek
 • Prace porządkowe na rowach melioracyjnych
 • Usuwanie usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru

Branża telekomunikacyjna

 • Spawanie kabli światłowodowych
 • Wciąganie kabli światłowodowych
 • Montaż szaf sterowniczych na konstrukcjach bramowych systemu zarządzania ruchem
 • Regulacja studni oraz prace porządkowe
 • Montaż szaf sterowniczych oznakowania pryzmowego

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<