POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 12/03/2020

Przekazanie Placu Budowy w dniu 05.03.2020 r.

W dniu 05.03.2020 r. Zamawiający dokonał protokolarnego przekazania Wykonawcy Placu Budowy zlokalizowanego na nieruchomościach wyszczególnionych w decyzji Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZnRID) z dnia 28.02.2020 r., z wyłączeniem zabudowanych nieruchomości, których przekazanie nastąpi w ciągu 90 dni od daty wydania decyzji ZnRID.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<