Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Wtorek, 03/03/2020

Wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZnRID) dla odcinka S19 Podgórze - Kamień (dł. 10,5 km).


W dniu 28.02.2020 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZnRID) dla odcinka S19 Podgórze - Kamień. Decyzja ZRiD zatwierdza podziały nieruchomości, projekt budowlany oraz zezwala na realizację inwestycji drogowej oraz określa jakie nieruchomości przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
http://www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
http://www.budimex.com.pl