POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 07/10/2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji ZRID

W dniu 20.09.2019 r. Wojewoda Podkarpacki powiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko - Sokołów Małopolski Północ na odcinku od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła), od km 430+300,00 do km 440+635+00, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. W związku z powyższym informujemy, że do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia, można zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie  oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w Oddziale Lokalizacji Inwestycji Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, pok. 564, V piętro, w godz. 10:00-14:00.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<