POIS RP GDDKiA FS
Niedziela, 16/05/2021

Zmiana organizacji ruchu na Węźle Jeżowe

W związku z budową Węzła Jeżowe w maju 2021 r. zostanie wprowadzona tymczasowa zmian organizacji ruchu. Ze względu na włączenie drogi do węzła od dnia 17.05.2021 na drodze powiatowej 2603R oraz ze względu na roboty bitumiczne od dnia 24.05.2021 na drodze wojewódzkiej 861 zostanie wprowadzone zwężenie jezdni oraz ruch wahadłowy. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu - czerwiec 2021 roku.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<